Meie teenused

Meie pakutavad teenused on:

01.

SISEVIIMISTLUS

Seinte parandustööd
Pahteldamine
Krohvimine
Kipsitööd
Seinte ja lagede värvimine
Tapeetimine
Põrandate ehitus
Põrandakatete paigaldus

02.

PLAATIMISTÖÖD

Hüdroisolatsiooni tööd
Põrandate ehitus ja kallete valamine
Torutööd
Elektritööd
Plaatide paigaldus

03.

FASSAADITÖÖD

Fassaadide renoveerimine
Fassaadide soojustamine
Fassaadide krohvimine
Fassaadide värvimine
Puitfassaadide ehitus
Soklite soojustamine ja renoveerimine
Tuulekastide ehitus

04.

ÜLDEHITUS

Lammutustööd
Metall- ja puitkarkasside ehitus
Kipsitööd
Katusetööd

05.

MUUD PUITEHITISED

Terasside ehitus ja renoveerimine
Autovarjualused
Väiksemad abihooned
Grill- ja aiamajad
Saunade ehitus

06.

TÄNAVAKIVIDE PAIGALDUS JA HALJASTUSTÖÖD

Kõnniteede rajamine
Äärekivide paigaldus
Parklate ehitus
Liiv- ja killustikaluse ehitus